Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2008

Σάββατο 7/06, εκδήλωση για τον ελευθερακό τύπο και την πληροφόρηση στον ισπανικό εμφύλιο.

Eλευθεριακός τύπος και
πληροφόρηση στα χρόνια
της επανάστασης

Σάββατο 7 Ιουνίου στις 19.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: