Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Ξεκινήσαν από 1/9  οι εβδομαδιαίες συνελεύσεις της κατάληψης κτήματος Πραποπούλου
και σταδιακά θα ξεκινήσουν και οι ανοιχτές δομές που η κατάληψη υποστηρίζει..

θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο...