Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Το μπαρ της Tετάρτης μεταφέρεται μόνο γι αυτη τη φορά
την πέμπτη 9 μμ με λαιβ ρεμπετικη μουσικη.
Για την οικονομικη ενίσχυση προς κάλυψη των δικαστικών
εξόδων των
συλληφθέντων από τη χτεσινή διαδήλωση στο Σύνταγμα.