Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΊΑ

Μόνο γι Αυτή την Κυριακή το χαριστικό παζάρι ρούχων και αντικειμένων της κατάληψης
Κτήματος Πραποπούλου θα εκτεθεί στην πλατεία Χαλανδρίου στις 12.00-15.00.
όσοι θέλουν να βοηθήσουν στο στήσιμο και στη μεταφορά να έρθουν 11.30 στην πλατεία
Αγ Νικόλα.