Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Συζητώντας για τον ελευθεριακό κοινοτισμό, Τετάρτη 15/7 ώρα 18.30Συζητώντας για τον ελευθεριακό κοινοτισμό,
με αφορμή του 17ου τεύχους της Ευτοπίας
(περιοδική έκδοση για τον ελευθεριακό κοινοτισμό)

να ξεπεράσουμε
το δημοτικό συμβούλιο δημιουργώντας την Κομμούνα,
τη δημαρχία δημιουργώντας τη συνέλευση πόλης,
τις περιφερειακές ενώσεις μικρών και μεγάλων πόλεων
δημιουργώντας συνομοσπονδιακές μορφές αυτόνομων δήμων

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 6.30μμ
στην Κατάληψη κτήματος Πραποπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: