Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η επόμενη και τελευταία  του έτους 2012,
συνέλευση της κατάληψης, θα γίνει 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12 στις 4.00μμ.