Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Μια ζωή πληρώνω ...


Μιά Ζωή πληρώνω ...

μια πρώτη τοποθέτηση σε σχέση με το ζήτημα της άρνησης πληρωμών 
στον φόρο ακινήτων μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος